Photo Library
Executive Directors
Mr. Ke Ruiwen
Mr. Ke Ruiwen
Executive Director, Chairman, CEO,
President and COO
Mr. Gao Tongqing
Mr. Gao Tongqing
Executive Director and EVP
Mr. Chen Zhongyue
Mr. Chen Zhongyue
Executive Director and EVP
Madam Zhu Min
Madam Zhu Min
Executive Director, EVP, CFO and Secretary of the Board
Non-Executive Director
Mr. Chen Shengguang
Mr. Chen Shengguang
Non-Executive Director
Independent Non-Executive Directors
Mr. Yang Jie
Mr. Tse Hau Yin, Aloysius
Independent Non-Executive Director
Mr. Sun Kangmin
Professor Xu Erming
Independent Non-Executive Director
Mr. Yang Jie
Madam Wang Hsuehming
Independent Non-Executive Director
Mr. Yeung Chi Wai, Jason
Mr. Yeung Chi Wai, Jason
Independent Non-Executive Director